Tomáš Petermann

architekt


domy | interiéry | rekonstrukce | výstavní expozice | veřejný prostor | scénografie

*tp

Ing. arch. Tomáš Petermann

autorizovaný architekt ČKA 05 277

Ústí n/Labem | +420 775 243 379 | petermann.tomas@gmail.com

Spolupracuji s Atelier AVN.